Ochrona danych osobowych

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. W momencie prośby o ich podanie, dane takie jak na przykład nazwisko, adres pocztowy lub adresy e-mail podawane są, w miarę mośliwości, na zasadzie dobrowolności. Nie są one udostępnianie osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Zwracamy jednak uwagę, że internetowa transmisja danych (np. przy komunikacji za pomocą poczty e-mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych występujących w obowiązkowej nocie prawnej przez osoby trzecie w celu wysyłki materiałów reklamowych i informacyjnych, o których otrzymywanie wyraźnie nie wystąpiono. Zarządcy stron internetowych w wyraźny sposób zastrzegają sobie skorzystanie z kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak np. spam.

 

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych:
W czasie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej nasze serwery zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, strony internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę, strony, które Państwo u nas odwiedzili oraz datę i czas odwiedzin.

Ponadto dane osobowe są zapisywane jedynie wtedy, jeśli sami je Państwo podają, np. w ramach zamówienia materiałów informacyjnych itp.

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych:
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu technicznej administracji strony internetowej lub obsługi klienta oraz marketingu jedynie w koniecznym w tym celu zakresie.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Informacja prawna:
Niniejsza strona internetowa powstała z dochowaniem najwyższej staranności. Mimo to nie gwarantujemy bezbłędności i dokładności zawartych na niej informacji. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z tej strony internetowej jest wykluczona, o ile nie są spowodowane zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

Odnośniki:
Strona internetowa firmy WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Firma WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG nie jest odpowiedzialna za dotrzymanie postanowień o ochronie danych osobowych na tych stronach oraz nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Google Analytics:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl